Go to content

Mer teater på Lindeberg

Arkiv > Artikler
Mer teater på Lindeberg

I slutten av august starter Lindeberg kulturens venner opp med nytt teaterprosjekt - og ny teaterinstruktør.
Lindeberg kulturens venner, med Arne Storøy i spissen, ser fram til en ny omgang med teater- forestillinger i høst.
- 27. august starter vi opp igjen og vi haper a fa med de barn og unge som har vært med tidligere, samt alle andre som ønsker a være med. Aldersgruppen er 7 til 14 ar, forteller Storøy.
Han ser fram til ny forestilling med ny instruktør.
- Sarina Ernstsen overtar som instruktør. Hun har en god del erfaring innen barneteater, sier han.
Lang erfaring
Ernstsen er utdannet drama- pedagog og jobber for tiden pa Gjerdrum Kulturskole og Jeriko Aktivitetsskole. Hun bor i omradet, og synes derfor det var en god mulighet til a bidra med noe positivt i nærmiljøet. Storøy er sikker pa at Ernstsen vil lage en bra forestilling med barna til slutt.
- Hvilket stykke de skal sette opp er enna er ikke avklart, men jeg tror instruktøren er sapass dyktig at det blir laget en god forestilling etter hennes og barnas ønske, sier han.
Han presiserer at deltakere ikke ma ga pa Lindeberg skole, selv om det er tilholdsstedet.
- Vi øver i black box-lokalene pa skolen, men vi vil ha med de som har lyst, sier han.
Rampelysfestivalen
Selve teaterprosjektet startet i 2010, i regi av Lindeberg kulturens venner. Da satt de opp stykket «Solfest pa Rastkaise». Aret etter satt de opp «Skatten pa sjørøverøya», som forøvrig var med pa Rampelysfestivalen 2012.
- Det er vi veldig stolte av. Den ble satt opp pa den store scenen. Rampelysfestivalen er nordens største barne- og ungdomsfestival, sier han.
De skal na, som alltid, ha to forestillinger pa skolen pa dagtid, og en pa kveldstid for alle.
- Vi haper at de som har vært med til na vil være med, og ønsker oss ogsa nye deltakere. Det koster ingenting a være med, smiler Storøy.
Pamelding skjer via Arne Storøy pa e-post arnstoro@ online.no eller pa telefon 91 35 31 54.
Back to content