Go to content

Kultur-venner på Lindeberg

Arkiv > Artikler
Kultur-venner på Lindeberg

Lindeberg-kulturens venner ble stiftet i midten av april. - Vårt formål er å støtte opp om og styrke de eksisterende kulturaktivitene på Lindeberg, sier leder av foreningen Arne Storøy.

Lindeberg-kulturens venner vil også prøve å sette i gang flere aktiviteter.
Vi vil forsøke å få flere til å bidra til et levende kulturmiljø i Lindeberg-området, sier Storøy.
Han ønsker alle interesserte velkommen til å bli med.
- Alle som ønsker å bidra til et levende kulturmiljø kan bli medlem, sier han.

Kulturfestival
Noen av foreningens mulige aktiviteter på Lindeberg er kulturkveld/kulturfestival, St. Hans-feiring, dansekurs og Talent Lindeberg.
- Det planlegges å invitere til et møte med lokale organisasjoner som for eksempel korps, kor, idrettslag og fritidsklubber. I tillegg blir skolene i Lindeberg området invitert, forteller Storøy.
Hensikten med møtet er å høre om de ulike oranisasjonene kan tenke seg å være bidragsytere med aktiviteter til kulturkvelden/festivalen.
- Jeg håper de som ønsker å være en del av Lindeberg kulturens venner tar kontakt med meg på
e-post: arnstoro@online.no, sier Storøy.

Valgresultat fra stiftelsesmøte:
Leder: Arne Storøy
Nestleder: Sissel Haugen Daldosso
Sekretær: Birgitta H Svensen
Kasserer: Gunnar Gussiås
Varamedlem: Svanhild Storøy
Revisor: Malou Bellås
Vararevisor: Morten Christensen
Valgkomite leder. Morten Christensen
Valgkomite: Tommy Storøy

Back to content