Go to content

Kor

Våre aktiviteter
Kor
på torsdagene var et prosjekt i regi av oss.
Nå heter det LKV-koret og er et selvstendig kor med eget styre med
Arne Storøy som leder
Kordirogenten heter Mona Skjeseth og de har korøvelse fra kl 16.15 - 17.15
på tosdagene på Lindeberg Skole.
Har du lyst til å synge i koret Ta gjerne kontakt meg på e-post arnstoro@online.no
Back to content